WERKEN EN LEREN

Stage lopen

Raffy-Leystroom biedt drie kleurrijke locaties, die ieder een uniek leerproces verzorgen. Of je nu geïnteresseerd bent in cultuurspecifieke zorg of kleinschalige zorg, we hebben het allemaal in huis. Raffy spitst zich toe op Indische en Molukse ouderen, Lâle op Turkse ouderen en De Leystroom is weer een typisch Bredaas huis. Op de locatiepagina's lees je hier meer over wat de locaties eigen maakt. Daarnaast hebben wij nog twee thuiszorg teams die met de verschillende doelgroepen werken. 

We vinden het belangrijk dat MBO en HBO leerlingen de mogelijkheid krijgen om ervaringen op te doen in de zorg. Jij bent enthousiast en leergierig, wij hebben een palet aan mogelijkheden voor jou. Samen met jou kijken we naar wat bij jou en jouw leerproces past. Lijkt dit je wat? Neem dan contact op via .... 

- Stagevergoeding

- Zij-instromers

Bij- en nascholing

Bij Raffy-Leystroom zijn we nooit uitgeleerd. Om ieder uniek mens zich te helpen ontwikkelen, horen we graag van onze medewerkers welk leerproces zij beogen. Of je nu behoefte hebt aan een flexibele e-learning cursus of graag in de praktijk wil proeven. Zo hebben we mogelijkheden voor medewerkers om mee te lopen in collega zorgorganisaties, via de lerend netwerken Zorglinck en Bersama Kuat. Daarnaast worden er thematische kennisdagen georganiseerd die toegankelijk zijn voor alle medewerkers.

Ontwikkelen als organisatie

Niet alleen vinden we persoonlijke ontwikkeling belangrijk, als organisatie staat ontwikkeling ook hoog in het vaandel. Zo dragen wij bij aan bredere ontwikkelingen in de zorg, zoals het ontwikkelen van de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met als doel om ook voor ouderen met een migratieachtergrond te streven naar structurele verbetering van de kwaliteit van zorg en een groter aanbod. 

Binnen onze eigen organisatie zijn we ook continu aan het ontwikkelen om onze zorg structureel beter te maken. Dit doen we door up to date te blijven van ontwikkelingen in de zorg en innovaties. bijvoorbeeld door het toepassen van Dementia Care Mapping, een wetenschappelijk onderbouwde observatiemethode om het welbevinden van mensen met dementie in kaart te brengen. Deze methode heeft op locatie De Leystroom al tot succes en kwaliteitsverbetering gezorgd. 
Nog een mooi voorbeeld is onze Professionele Advies Raad, die in 2019 is opgezet. Deze bestaat uit zeven verschillende professionals binnen onze organisatie, die zich bezighouden met het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de zorg. In 2020 zal hun advies zich toespitsen op eten en drinken en dementiezorg. 
Verder doen we graag mee aan innovatieve pilots, zoals de smart glass pilot. Door deze slimme bril kan een deskundige mee kijken met de zorg binnen onze organisatie. Door een live verbinding wordt de afstand tussen deskundigen en zorgverleners overbrugd, terwijl de zorgverlener de handen vrij houdt om datgene te doen wat nodig is.