Informatie en advies

Neem contact op met het Cliënt Service Bureau Raffy-Leystroom

Het Cliënt Service Bureau is bereikbaar op nummer
076 522 51 50 op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur

U kunt ook mailen naar: csb@raffy-leystroom.nl.

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, behandeling en zorg? Of wilt u algemene informatie over zorg- en dienstverlening binnen Raffy-Leystroom? Neem contact op met ons Cliënt Service Bureau. 

Wij geven u graag informatie over:

  • wonen in een van onze zorglocaties (Langdurige Zorg)
  • thuiszorg
  • dagverzorging
  • passende zorg

U kunt ook contact met ons opnemen voor:

  • een rondleiding in een van de 3 locaties
  • wachtlijstbemiddeling
  • hulp bij het aanvragen van een Wlz-indicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), een Zvw-indicatie (Zorg Verzekerings Wet) of een WMO-indicatie via Gemeente Breda.


U heeft een indicatie nodig als u gebruik wilt maken van een van onze woonzorgcentra, onze thuiszorg of onze dagverzorging.