Vertrouwenspersoon

Soms zijn er zaken die u in vertrouwen met iemand wilt bespreken. Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom heeft een interne en een externe cliëntenvertrouwenspersoon.

Interne cliëntenvertrouwenspersoon

Onze interne cliëntvertrouwenspersonen zijn; Yvonne Posthumus-Rappa en Crams Nikijuluw. U kunt met hen in vertrouwen bespreken waar u mee zit. Zij kunnen u ook voorlichting en advies geven. De interne vertrouwenspersonen van Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom zijn op de volgende manier te bereiken:

Yvonne Posthumus-Rappa via mail Y.Posthumus@raffy-leystroom.nl
Crams Nikijuluw via mail C.Nikijuluw@raffy-leystroom.nl


Externe cliëntenvertrouwenspersoon | Wet Zorg en Dwang
De bewoner, cliënt of diens naasten kan beroep doen op de externe cliëntenvertrouwenspersoon indien hij/zij behoefte heeft aan advies of bijstand bij zaken die te maken hebben met het verlenen van onvrijwillige zorg of opname en verblijf. Ine van Doornmalen is werkzaam binnen de organisatie Landelijk steunpunt Medezeggenschap (LRS), dat is toegewezen door het zorgkantoor aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom. 

Ine van Doornmalen | Telefoon: 06 - 251 182 41 | Mail: i.vandoornmalen@hetlsr.nl