Zorg en verpleging voor Turkse ouderen

Lâle Buurstede in Oosterhout (NB) is een kleinschalige verpleegvoorziening en biedt een zo vertrouwd mogelijke omgeving voor Turkse ouderen die nog heel dicht bij het land van hun geboorte staan. Dat de zorg is afgestemd op de Turkse cultuur is uniek en daarmee zijn we een pionier in Nederland. Lâle Buurstede heeft drie woongroepen specifiek voor Turkse ouderen en een woongroep voor een brede doelgroep ouderen.

Wanneer thuis wonen voor u als Turkse oudere niet meer mogelijk, dan is Lâle een goede oplossing. U krijgt er de nodige begeleiding, verzorging en/of verpleging in een sfeer die past bij uw culturele achtergrond.

Er worden cultuurgebonden activiteiten georganiseerd waar bijzondere aandacht is voor de taal, cultuur en geloofsaspecten. De eetgewoonten van de bewoners zijn uitgangspunt bij het samenstellen en bereiden van de maaltijd. Dit betekent dat dagelijks Turkse halal-maaltijden worden bereid van dagverse ingrediënten.

In de jaren '60 van de vorige eeuw, was er een groot arbeidstekort in Nederland. Nederland is toen een verbinding met Turkije aangegaan om dit tekort aan te vullen. Lâle verbindt nu de ouderen in ons verzorgingstehuis met hun verleden. 

Lâle betekent tulp in het Turks. Zowel Nederland als Turkije zien de Tulp als een symbool van het land. Zo is de gedachte achter het beeld van Lâle ontstaan, een huis waar de twee landen samen komen. Lâle is een plek voor Turkse ouderen om te aarden in Nederland, met behoud van hun eigen Turkse cultuur.