(Thuis)zorg, wonen en welzijn voor Indische en Molukse ouderen

Woonzorgcentrum Raffy in Breda biedt wonen en zorg, dagbesteding en thuiszorg en is er voor Indische en Molukse ouderen. Naast de cultuurspecifieke zorg is dit terug te zien in o.a. de aankleding en inrichting van de woonomgeving op de locatie, bejegening en kennis van rituelen, gebruiken en historie. 

Is thuis wonen voor u als Molukse of Indische oudere niet meer mogelijk, dan is Woonzorgcentrum Raffy een goede oplossing. U krijgt alle nodige verzorging, begeleiding en verpleging in een sfeer die past bij uw culturele achtergrond. Raffy sluit zo veel mogelijk aan bij de Indische en Molukse cultuur. Dit komt terug in de dagelijkse activiteiten:

  • Cultuurgebonden activiteiten waar taal, geur en muziek onderdeel van uit maken. Er is daarbij tevens bijzondere aandacht voor eten, ontmoeting en samenzijn, gastvrijheid, feesten en pasar malams.
  • De eetgewoonten van de bewoners zijn uitgangspunt bij het samenstellen en bereiden van de maaltijd. Dit betekent dat dagelijks Indische, maar ook Hollandse maaltijden worden bereid van dagverse ingrediënten. 
  • De leefomgeving is zo ingericht dat de ouderen zich thuisvoelen.
  • Er wordt ruimte geboden voor de eigen levensovertuiging.
  • Psycho-sociale begeleiding en geestelijke verzorging, o.a. in verband met traumatische ervaringen in het verleden.
  • Er wordt rekening gehouden met de hoge mate van lichamelijke hygiëne die de bewoners nastreven.
  • Raffy stimuleert de betrokkenheid van de familie bij allerlei activiteiten op alle mogelijke manieren.
  • In restaurant Rumah Senang worden zowel Indonesische als Hollandse maaltijden voorbereid. Ook is er een Toko in huis.   


Waar de Indische en Molukse mensen in de jaren vijftig - na vertrek uit hun geboorteland - in Nederland aankwamen, bood Raffy hen een thuis. 

Een verzorgingstehuis waarin de eerste generatie Indische en Molukse ouderen zich niet hoefden aan te passen. Zo'n zeventig jaar later biedt Raffy nog steeds met vol overgave professionele zorg, ondersteuning en welzijn toegesneden op de eigen achtergrond en cultuur van de Molukse en Indische ouderen. Niet alleen in huis, maar ook bij ouderen thuis in Breda. 

Raffy, een bijzonder huis

Dagbesteding

Dagbesteding is erop gericht uw zelfredzaamheid te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Zodat u langer thuis kunt blijven wonen, al dan niet met ondersteuning van de thuiszorg van Raffy. Dagbesteding kan daarnaast ook een verlichting betekenen voor uw mantelzorgers.

Tijdens de dagbesteding wordt specifiek ingespeeld op uw culturele achtergrond. Dit is o.a. terug te vinden in de activiteiten die aangeboden worden, in de herkenbare sfeer en in de maaltijdvoorziening. U kunt ook deelnemen aan het reguliere activiteitenprogramma dat aan de bewoners van het woonzorgcentrum aangeboden wordt. 

Woonzorgcentrum Raffy

Bernard de Wildestraat 400, 4827 EG Breda

076 522 51 50

clientenadvies@raffy-leystroom.nl

Onze 'Samenkleurrijk' organisatie heeft drie zorglocaties. Naast Raffy is er in Oosterhout Lâle Buurstede voor Turkse bewoners en De Leystroom, gelegen in de wijk Heusdenhout / Brabantpark in Breda.