Werken op Lâle Buurstede in Oosterhout

Onze missie is om de Turkse bewoners en een bredere doelgroep ouderen op Lâle Buurstede goede, persoonsgerichte en dus  cultuurspecifieke en liefdevolle zorg te bieden, met als voorname ambitie: het realiseren van kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten. Naasten, familie en vrijwilligers vormen de basis in het leven van onze bewoners, waarop professionele hulp aanvullend is. We zien individuele behoeftes van de mens én collectieve behoeftes die bestaan vanuit culturele achtergrond.

Samen met je (nieuwe) collega's wil je doen wat er toe doet voor onze bewoners! Je bent enthousiast en hebt affiniteit met de doelgroep van Lâle Buurstede. Je wilt persoonsgericht en cultuurspecifiek werken.

Lâle Buurstede

Buurstede 17, 4904 PX Oosterhout

076 522 51 50